THÔNG BÁO
Đăng ký gói ngày DISNEY với mức giá (10.000đ/ngày) Đăng ký
Mua nội dung Mua
X

Cách đăng ký sử dụng dịch vụ

STT Gói cước Mức cước Cú pháp đăng ký Cú pháp hủy Đầu số dịch vụ

1

Gói Ngày

Siêu anh hùng

5.000đ/ ngày

DK AH

HUY DISNEY AH1

9113

Mickey

5.000đ/ ngày

DK MICKEY

HUY DISNEY M1

Disney

10.000đ/ ngày

DK DISNEY/ D1

HUY DISNEY D1

2

Gói Tuần

Siêu anh hùng

10.000đ/ tuần

DK AH7

HUY DISNEY AH7

Mickey

10.000đ/ tuần

DK MICKEY7

HUY DISNEY M7

Disney

20.000đ/ tuần

DK DISNEY7/ DK D7

HUY DISNEY D7

3

Gói Tháng

Siêu anh hùng

20.000đ/ tháng

DK AH30

HUY DISNEY AH30

Mickey

20.000đ/ tháng

DK MICKEY30

HUY DISNEY M30

Disney

30.000đ/ tháng

DK DISNEY30

HUY DISNEY D30

4

Gói ngày Ebook

3.000đ/ ngày

DK EB

HUY DISNEY EBOOK

 

5

Gói ngày Game

3.000đ/ ngày

DK DG

HUY DISNEY GAME